Informatie over Vredestein

Een aantal botenwagens zullen op het Vredestein terrein staan, dit is een nabijgelegen chemische bedrijf waar de werkzaamheden gewoon door gaan in het weekend, waardoor wij een aantal veiligheidsmaatregelen moeten hanteren. De volgende maatregelen gelden voor toegang tot én verblijf op Vredestein. De maatregelen zullen ook vermeld staan op de toegangskaarten en bij de ingang van het Vredestein terrein.

 • Toegang tot Vredestein wordt alleen verleend bij een geldige toegangskaart. Deze toegangskaart kan opgehaald worden bij de meldtafel.
 •  Elke roeier van uw vereniging kan een toegangskaart ophalen, welke toegang geeft tot het terrein van 1 uur en een kwartier vóór de openingstijd van het vlot en 1 uur en een kwartier na de start van de 450m, waarin de roeier start. Een voorbeeld van een dergelijk toegangskaartje vindt u in de bijlage.
 •  Indien de wedstrijd vertraging heeft, dan schuiven de toegangstijden mee met de hoeveelheid vertraging.
 • Als ploegen na de race hun boot terugbrengen naar Vredestein, dan hoeft er geen toegangskaart te worden getoond. Aan de hand van het rugnummer wordt gecheckt of ze in het betreffende blok hebben gestart.
 • Elke competitiecommissaris van de verenigingen die op Vredestein staan kan in totaal zes toegangskaarten ophalen, welke zijn bedoeld voor het bestuur en de competitiecommissie. Deze kaarten geven het gehele weekend toegang tot het Vredestein terrein.
 • Gewoonlijk wordt er door ploegen bij de botenwagen verzameld voor het melden bij de competitiecommissaris. Dit is helaas niet mogelijk en er zal dus bij een andere meldplek ergens op het Euros terrein moeten worden afgesproken.
 • Het is niet toegestaan om de aangegeven gebieden op Vredestein te verlaten.
 • U dient het terrein te verlaten als geen handelingen worden verricht, welke een toevoeging zijn voor de wedstrijd. Het is dus uiteraard wel toegestaan om bijvoorbeeld op te riggeren op het terrein.
 • Het is niet toegestaan om open vuur te houden.
 • Het is absoluut niet toegestaan om te roken.
 • Het is niet toegestaan om alcohol te drinken.

Indien één of meerdere maatregelen niet nageleefd worden, kan er worden besloten dat de ploeg in overtreding wordt uitgesloten van de wedstrijd. Het hele weekend zullen professionele beveiligers ervoor zorgen dat deze regels worden gehandhaafd.